Barn på begravning

Barn på begravning

Ofta försöker vuxna i all välmening att hålla barnen utanför den sorg det innebär att förlora en nära. Men idag vet vi att barn mår bra av att delta i förberedelserna inför en begravning. Här kommer några tips på vägen.

Som förälder känner vi ibland en instinkt att skydda våra barn från tunga känslor, som sorg. Och många frågor vi får handlar om just barns medverkan på begravningar.

Enligt vår erfarenhet är det bra att göra barnet delaktigt. Om de får vara med vid begravningen, hjälper det dem att förstå att den anhörige är död och inte kommer tillbaka.

Boken Min farfar och lammen av Ulf Nilsson beskriver på ett enkelt sätt vad som händer vid en begravning. Boken kan du få via begravningsbyrån.

Så kan du förbereda barnet

  • Prata om det som har hänt  

Välkomna barnets funderingar och frågor och försök att vara ärlig.

  • Förklara hur begravningen går till  

Försök att förbereda barnet på hur själva begravningen kommer att gå till. Kanske kan du säga att ni ska lägga en blomma eller teckning på kistan eller vid urnan.

  • Förbered barnet på ledsna människor 

Berätta för barnet att du själv och andra vuxna människor kommer att vara ledsna. En del kanske visar det genom att gråta, en del genom att vara alldeles tysta. Här kanske det är läge att prata om sorg och att det inte är något farligt.